Skip to main content

Hull – fyllingsterapi

Første gang du kommer til oss setter vi av ekstra god tid, slik at vi kan vurdere ditt behandlingsbehov. Vi gir deg et kostnadsoverslag med en behandlingsplan.

Dersom en tann har fått et hull (karies) eller en fraktur trenger tannen en fylling. I dag bruker vi komposittfyllinger til å fylle tenner med. Dersom det er et veldig stort hull eller en stor bit av tannen som mangler må man av og til ha porselenskrone på tannen. Dette avgjør tannlegen. Komposittfyllinger er et tannfarget materiale som limes til tannen. Det er ikke alltid at man selv kjenner om man har fått et hull i en tann. Det er derfor lurt å gå til regelmessige kontroller hos tannlegen.
Dersom man har gamle, misfargede fyllinger kan de erstattes med nye fyllinger.