Jump to main content

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 13. juli 2023

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Østervågtannlegene samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Østervågtannlegene. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Østervågtannlegene

Christine Løge Skuland er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Østervågtannlegene.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Tilgang til personopplysninger er begrenset til Østervågtannlegene. Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

Østervågtannlegene sin behandling av personopplysninger

Når du kontakter oss så behandler vi opplysninger for å kunne levere tjenestene du har forespurt hos oss. Vi lagrer kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne levere deg tjenester.

Østervågtannlegene er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Østervågtannlegene er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler Østervågtannlegene inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre tjenester eller har kontaktet oss via e-post.

Arkiv og database

Østervågtannlegene registrerer ip-adresse, navn, telefon nr, mailadresse, adresse og annen relevant informasjon som fremgår av bestilling av våre tjenester.

Opplysninger som ligger i Østervågtannlegene sin database brukes utelukkende som grunnlag for å kunne lever deg tjenester.

Informasjonssikkerhet og databehandling

Østervågtannlegene bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter. Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Østervågtannlegene samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Østervågtannlegene benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

Østervågtannlegene benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på otann.no.
Østervågtannlegene tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Østervågtannlegene sin nettside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt oss på post@otann.no hvis noe er uklart for deg.