Skip to main content

Tanntrekking

Første gang du kommer til oss setter vi av ekstra god tid, slik at vi kan vurdere ditt behandlingsbehov. Vi gir deg et kostnadsoverslag med en behandlingsplan.

Dersom en tann er så skadet at den ikke kan repareres, må den trekkes. En pasient som har tannkjøttsbetennelse (periodontitt) kan også oppleve at tennene løsner og må trekkes. Visdomstenner må av og til trekkes dersom de får hull eller betennelse i tannkjøttet rundt tannen.
Noen ganger må pasienten henvises til en oralkirurg for å trekke en tann dersom der er fare for komplikasjoner i forbindelse med tanntrekkingen. Tanntrekking skjer under lokal bedøvelse. Etter tannen er trukket tar det noen uker før såret er tilhelt. Normalt så hjelper det med smertestillende tabletter dersom det er vondt etter behandlingen. Dersom en tann skal erstattes etter tanntrekking kan man enten få inn et implantat eller en bro.