Skip to main content

Krone- og broterapi

Første gang du kommer til oss setter vi av ekstra god tid, slik at vi kan vurdere ditt behandlingsbehov. Vi gir deg et kostnadsoverslag med en behandlingsplan.

Restaureringer i tannsettet i form av kroner, broer, avtakbare proteser og implantatretinerte proteser. Kroner er metall-keramiske eller helkeramiske restaureringer av enkeltstående tenner. En bro er metall-keramiske eller helkeramiske konstruksjoner som erstatter manglende tenner ved å bruke nabotenner som pilartenner for konstruksjonen.

Pilartennene må slipes slik at konstruksjonen kan sementeres fast på disse tennene.Ved implantatretinerte protetiske løsninger festes kroner eller brokonstruksjoner til implantater i stedet for tenner. Slike løsninger brukes når det ikke er tenner nok i resttannsettet eller at tennene er slik distribuert at det ikke kan velges en konvensjonell broløsning. Enkle implantatretinerte kroner velges når en vil unngå å slipe på intakte nabotenner eller når en kun ønsker å erstatte en tann i enden av en tannrekke.