Skip to main content

Implantat

Første gang du kommer til oss setter vi av ekstra god tid, slik at vi kan vurdere ditt behandlingsbehov. Vi gir deg et kostnadsoverslag med en behandlingsplan.

Behandlingen gjør det mulig å erstatte tenner som har gått tapt med et godt resultat både med hensyn til funksjonalitet og estetikk. Forutsetning for å utføre en implantatbehandling er at det er friske/infeksjonsfrie forhold i tannkjøttet rundt resttannsettet, samt at der er tilstrekkelig gode benforhold i det aktuelle området til å kunne sette inn implantatet eller implantatene.

Implantatbehandlingen består hovedsakelig av to deler. En kirurgisk del, hvor det plasseres en eller flere titanskruer, såkalte fiksturer i benet, i det aktuelle området. Disse skruene må tilhele i en periode fra 3-6 måneder. Noen ganger må det i tillegg utføres et lite kirurgisk inngrep (distanseoperasjon) etter tilhelingsperioden er over. Den andre og siste delen av behandlingen er den protetiske delen hvor det fremstilles en krone eller en bro som skrues fast eller sementeres til fiksturene.